Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Behov for ingeniørkompetanse i Nord-Trøndelag

På oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS er det gjennomført en kartlegging og dokumentasjon av behovet for ingeniørkompetanse i Nord-Trøndelag. Nøkkelpersoner i 37 virksomheter er intervjuet. Mange virksomheter opplever vanskeligheter med å rekruttere ingeniører, både med bachelorgrad- og mastergradnivå. Bildet er imidlertid sammensatt. Det er størst etterspørsel etter ingeniørkompetanse innen fagområdet bygg og anlegg, og mindre bedrifter har større utfordringer med å rekruttere riktig ingeniørkompetanse. Det er ikke er grunnlag for å etablere en bachelorgradsutdanning i Nord-Trøndelag, på grunnlag av lokal etterspørsel. Det kan være en viss etterspørsel etter fleksible utdanningsløsninger som internettbasert læringsstøtte og intensive samlingsbaserte opplegg for folk i arbeid.