Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Behov for investeringer i driftsbygninger i landbruket. Estimat for Nord-Trøndelag i perioden 2015-2025.

For å nå produksjonsmålene for melke-, storfe-, lam-, svine- og grøntproduksjonen må det investeres for nærmere 5 mrd. kroner i perioden 2015-2025.