Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Beskrivelse av utprøving av skolemåltid ved fire skoler i Nord-Trøndelag

Dokumentasjon, tips og erfaringer fra fire prosjektskoler som har prøvd ut skolemåltider med støtte fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og KS Nord-Trøndelag.