Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Betydningen av rettferdige og effektive institusjoner for sosial tillit

En flernivåanalyse av hvordan sosioøkonomisk status, det å være i en utsatt posisjon i samfunnet og sterke opplevelser av tillitsbrudd påvirker sosial tillit hos 53.711 innbyggere i 29 europeiske land, og hvilken betydning institusjonelle forhold i landene har i denne prosessen. Det anvendes en statistisk modell som tar hensyn til variasjoner både mellom land (nivå2) og mellom innbyggerne i hvert enkelt land (nivå1).