Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Blå sektor i Namdalen – en kartlegging av status FoU og kompetanse

Denne rapporten er en kartlegging av marin sektor i Namdalen sine kunnskaps- og kompetansebehov.

Det er spesielt innen kjerneområdene akvakultur, biovitenskap, veterinærmedisin og teknologi at det er mest aktuelt med forskningssamarbeid. På utdanningssiden er behovene muligheter for ta fagbrev lokalt og kompetanseheving på støtteområder som prosjektledelse, driftsledelse, økonomi, IKT, regelverk etc.

Sektoren er positiv til å samarbeide med Nord universitet, men da må universitetet og de andre kunnskapsmiljøene gitt deres relevans.