Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Blir folk friskere av offentlige bevilgninger. Forprosjektstudie.

RapportmalRapporten problematisere og drøfte om offentlige støtte til anlegg er fornuftig i forhold til folkehelsemålsettinger.

Ulike anleggstypene har ulike karakteristika når det gjelder folkehelseeffekter.

Foreslåtte aktiviteter framover er

  • Se mer på hva som styrker motivasjonen til økt fysisk aktivitet spesielt for utsatte målgrupper
  • Utvikle automatiserte registrerings- og målemetoder for aktivitet med tilleggstjenester for de som blir «målt»
  • Utvikle mekanismer som gir prioriterte målgrupper tilgang til aktivitetssentre
  • Styrkning av vertskapsrollen og øke fleksibiliteten for idrettsanleggene