Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Brukereffekter av Distriktssenterets kunnskap. Hvilken nytte og anvendelse har kommunene av Distriktssenteret?

Rapporten viser resultater fra en undersøkelse til Distriktssenterets brukere - i hovedsak ansatte som arbeider med utviklingsarbeid i kommunene. Undersøkelsen har hatt som formål å undersøke hvilke effekter Distriktssenterets arbeid har hatt.