Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Brukernes tilgang til jordbruksforskning

En forstudie om utfordringer og mulige tiltak knyttet til hvordan forskningsbasert kunnskap om jordbruket gjøres tilgjengelig for rådgiver og bonde.