Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Brukerstyrt personlig assistent. Utfordringer eller muligheter?

Dette notatet inneholder data og vurderinger fra et forprosjekt initiert av Snåsa kommune høsten 2015 om brukerstyrt personlig assistent (BPA).