Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Brukskvalitetstesting av verktøy for innfasing av tovegs strømmålere: DFA Workorder og DFA Admin

I dette notatet dokumenteres arbeidet med å brukskvalitetsteste Smart Grid Solutions AS sine støtteverktøy for å forbedre planlegging og utrulling av nye toveis AMS-målere: DFA Workorder og DFA Admin. I tillegg gjøres metodiske refleksjoner rundt brukskvalitetstesting i felt (levende laboratorium).