Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

BUA Steinkjer – kartlegging av bruk og erfaringer

Rapporten er en kartlegging og evaluering av bruken og erfaringene med BUA Steinkjer. BUA er et nasjonalt konsept som gjør det enkelt å låne sports- og fritidsutstyr gratis, og på den måte stimulere til aktivitet. Målgruppen er fortrinnsvis barn og unge.

Gjennomføring

Evalueringen er basert på en elektronisk spørreundersøkelse blant brukere av BUA Steinkjer, samt foreldre til alle elevene ved Steinkjer skole.

Funn
  • det er et stort mangfold av bruker av BUA Steinkjer, inklusive innvandrere
  • tilbudet får god tilbakemelding, og ønskes utvidet
  • tilbudet er fortsatt relativt ukjent, og har et potensial for flere brukere
  • tilbudet gjør at mange utvider aktivitetsrepertoaret, og gir anledning til å prøve nye aktivtet
  • gjenbruk og miljøhensyn er viktige argument for brukerne