Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Bygningsarven i Nord-Trøndelag. Økt verdiskaping innen tradisjonshåndverk og materialproduksjon. Sluttrapport verdiskapingsprosjektet

I rapporten analyseres fire ulike tiltak for å ivareta bygningsarven i Nord-Trøndelag på en bedre måte: et bygningsvernsenter, kompetansehevingstilbud, markeds- og aktøranalyser og produksjonslinje ved Norsk Sagbruksmuseum.