Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Den gode skoleeier og barnehagemyndighet. Evaluering av programmet i Nord-Trøndelag

Fside_rap_15_17.cdrRapporten viser resultatene fra evalueringen av Utviklingsprogrammet for barnehagemyndighet og skoleeier i Nord-Trøndelag.

Konklusjonene er:

På overordnet nivå har gjennomføringen av programmet vært god og man har fulgt konseptet til KS «Den gode skoleeier». I og med at programmet i Nord-Trøndelag også inkluderer barnehagemyndighet og selv om mye av kunnskapsbidragene er generelle (gjelder begge kontekster), savnes mer spissing av innholdet på samlingene i forhold til de spesielle utfordringer som er genuine for barnehagekonteksten. De som har mottatt/etterspurt veiledning mellom samlingene fra programmet er fornøyde, men etterspørselen synes ikke vært særlig stor selv om programmet har vært proaktive og aktivt tilbudt dette. En del av bidraget (veiledning og oppfølging) har dessuten skjedd gjennom koordinatorsamlingene og via innholdet i disse.

Det er skjedd en betydelig heving av så vel kompetanse som kapasitet til å håndtere utfordringene knyttet til å bli en bedre skoleeier og barnehagemyndighet, men kommunene har mangfoldige svar på utfordringene (utforming av lokale prosjekt og presisjonen av disse). Dessuten varier det hvor langt kommunen er kommet og hvor godt man jobber i prosjektgruppa mellom samlingene. En del koordinatorer har uklare roller og manglende legitimitet og korresponderende lojalitet i organisasjonen for å få gjennomført nødvendige møter i prosjektgruppa samt få behøvelige faglige underleveranser til å drive prosjektet fremover.

Generelt sett kan en si at det har skjedd endring i arbeidsformer, ambisjonsnivå og planer for skole og barnehage i kommunene. Det er gitt et viktig input og push gjennom programmet for å bli en bedre skoleeier og barnehagemyndighet for de kommuner som aktivt har tatt i bruk eller vært kapable til å ta i bruk tilbudet som programmet representerer. Dessverre har langt fra alle kommunene kommet så langt som de burde og som det kunne forventes av programinnsatsene.