Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Developing Local Community: Municipal Policies Oriented Towards Place Branding

Artikkelen viser at det  ikke er målbare effekter i sysselsetting og bosetting av stedsmerkebygging, men det er svake indiksjoner på at det bidrar til økt bolyst og reduserer fraflytting.

Developing Local Community: Municipal Policies Oriented Towards Place Branding er publisert I Scandinavian Journal of Public Administration, og bygger på undersøkelser gjort av Trøndelag Forskning og Utvikling. Den er basert på data fra evalueringer av lokalt utviklingsarbeid rundt stedsmerkevarebygging i Rindal og Rauma kommune.

Referanse

Jørund Aasetre, J;  E. Carlsson &  M. Hembre Haugum (2020). Developing Local Community: Municipal Policies Oriented Towards Place Branding. Scandinavian Journal of Public Administration, Vol 24, No 2, pp 43–63.