Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Digitalt nattilsyn og søvnkartlegging. Evaluering av digitalt nattilsyn på REKO Kastvollen

Rapporten dokumenterer en undersøkelse av utprøving av digitalt nattilsyn med BALT sengevakt, på REKO Kastvollen i løpet av en testperiode, og har sett på tjeneste- og kvalitetsutvikling samt endringer for nattevaktrutiner.

Studien er basert på intervju med, og en spørreundersøkelse, til de ansatte.

Hovedfunnene i prosjektet er:

  • BALT sengevakt gir en økt kvalitet på tjenestene til pasientene
  • BALT sengevakt kan gi en økt tjenesteutvikling ved REKO Kastvollen, men her trengs mer videreutvikling og kunnskap
  • BALT medførte ingen endring i rutiner og arbeidsmetoder for nattevaktene ved REKO Kastvollen