Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Distriktskommuner som bidrar til næringsutvikling

Rapporten beskriver hvordan distriktskommunene Overhalla, Selbu og Surnadal har bidratt til næringsutvikling gjennom ulike grep de har tatt.

Oppdragsgiver har vært Distriktssenteret.