Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Dommerstillingers omdømme blant jurister. En analyse av juristers preferanser fra fremtidig jobb og deres vurdering av dommerstillingenes attraktivitet.

Rapporten er en analyse av juristers preferanser for fremtidig jobb og deres vurdering av dommerstillingenes attraktivitet.

Arbeidet finner at dommerstillinger har et godt omdømme blant jurister. Årsaken til dette er:

  • Meningsfullt jobbinnhold
  • Faglig utvikling
  • Selvstendighet
  • Lønna sett i sammenheng med arbeidspresset

Årsakene til at det likevel er færre søkere til dommerstillinger enn andre relevante stillinger for jurister antas å være ulemper i form av krav til geografisk mobilitet og et middels lønnsnivå (sammenlignet med enkelte andre relevante stillinger) ikke oppveier fordelene med meningsfylt jobbinnhold og faglig utviklende.

Arbeidet er basert på en spørreundersøkelse til 2000 jurister.