Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Drift og vedlikehold av veg i Steinkjer kommune

Notatet er en gjennomgang av politiske vedtak og administrativ oppfølging av vedtakene inn drift og vedlikehold av veg i Steinkjer kommune.