Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Effekter av Nord-Trøndelag fylkeskommunes innsats innenfor stedsutvikling

Metode og resultater fra en vurdering av effekter av fylkeskommunenes innsats innen stedsutvikling i Nord-Trøndelag.