Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Effektiviseringstiltak i Frosta kommune

Frosta kommunes budsjettarbeid viser at de årlige driftskostnadene må nedjusteres i størrelsesorden 3,5 mill kr i økonomiplanperioden 2018-2020.

Rapporten belyser aktuelle effektiviseringstiltak i Frosta kommune.

Utredningen viser at det er et innsparingspotensial på 5 millioner kroner for driftsåret 2018, med reduksjoner på 1,8 millioner kroner innen oppvekst og kultur, 1,3 mill kr innen teknisk, landbruk og næring, 1,4 mill kr innen helse og omsorg og 0,5 millioner kroner i administrasjonen.