Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Elektronisk overvåkning av dyr på utmarksbeite sommeren 2009

Rapporten vurdere bruk av radiobjeller med hensyn til beiting, dyrevelferd og sanking av sau.