Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Elektronisk overvåkning av sau på utmarksbeite i Nord-Trøndelag – effekter på tap, gjenfinningsgrad og dokumentasjon av dødsårsak

Elektronisk overvåkning av sau på utmarksbeite i Nord-Trøndelag - effekter på tap, gjenfinningsgrad og dokumentasjon av dødsårsak