Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

En problematisering av begrepene samfunnsansvar og samfunnsrolle

En problematisering av begrepene samfunnsansvar og samfunnsrolle