Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Enhetsfylke i Møre og Romsdal. Planlegging, gjennomføring, utvikling og oppfølging av statlige oppgaver i og i samarbeid med Enhetsfylket – hvilke erfaringer?