Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Erfaringer med tredimensjonale matrisespørsmål i nettbaserte spørreundersøkelser

Resultater fra utprøving/bruk av en ny type spørsmål i spørreskjema på nett