Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Evaluering av Drømmedagene – et arbeidstiltak ved VekstTorget

Rapporten inneholder resultater og vurderinger fra evalueringen av Drømmedagene i Verdal kommune.

Drømmedagene, i regi av VekstTorget, er et tiltaket retter seg mot unge voksne som står utenfor utdanningsløp og/eller arbeidsliv.

Formål og gjennomføring

Arbeidet har sett på innhold, resultat og deltagerens opplevelser at tilbudet. Det er gjennomført  egenkartlegginger utført av deltakerne, og intervju med utvalgte deltagere. Fire gjennomføringer av kursprogrammet er evaluert. 57 deltagere har gjennomført kurset. Evalueringsperioden har vært fra oppstart av tiltaket høsten 2017, og fram til høsten 2019.

Funn
  • 95 prosent av deltagerne har fullført programmet
  • Deltakerne opplever Drømmedagene som et positivt tiltak, og trekker særlig frem det å bli møtt med forståelse og respekt som viktig.
  • Samlet rapporterer deltakerne at de opplever økt tro på å komme seg ut i arbeid og/eller utdanning, og en mer positiv opplevelse av egen arbeids- og økonomiske situasjon etter endt tiltak. Det er imidlertid relativt stor variasjon i deltakernes egenrapportering.
  • Seks måneder etter endt tiltak var tre deltakere i utdanning, sju deltakere både i utdanning og arbeid/arbeidspraksis, seks deltakere i arbeid og fem deltakere i arbeidspraksis.  13 deltakere opplyser å være uten tilknytting til arbeidsmarked eller i et utdanningsløp.

Oppdragsgiver for evalueringen er Verdal kommune