Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Evaluering av Etablereropplæring og Alkymisten

Rapporten presenterer resultater fra en evaluering av Etablereropplæringen i Nord-Trøndelag i perioden 2010-2012 og Alkymisten i perioden 2003-2012. Ved bruk av ulike metoder belyser rapporten organisering av ordningene, deltakernes oppfatning, kommunenes kjennskap til ordningene og markedsføring av dem, samt anbefalinger om videreføring.