Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Evaluering av faglige nettverk i Nord-Trøndelag

De faglige nettverkene som Nord-Trøndelag fylkeskommunes utdanningsavdeling tilbyr lærere ved de videregående skolene fungerer godt og bør opprettholdes. Nettverkene arrangerer blant annet kurs og samlinger i 22 ulike fag. Her har lærere og instruktører i lærebedrifter gode arenaer for å diskutere blant annet læreplanforståelse, vurderingskriterier og eksamensavvikling.