Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Evaluering av innføring av ny ankeordning for jordskifteretten

Bakgrunnen for evalueringen er ny ankeordningen for jordskifterettene fra 1. januar 2016. Dette førte til at jordskifteoverrettene ble slått sammen med lagmannsrettene. Denne rapporten er en evaluering av den nye ankeordningen og prosessen med å samkjøre to kulturer og arbeidsmiljø.

Gjennomføring

Evalueringen har sett på følgende forhold:

 • opplevelse av forberedelse og tilrettelegging av praktiske og arbeidsrettslige forhold
 • opplevelse og praktisering av rettens sammensetnin
 • behov og bruk for kompetanse
 • kulturbygging og arbeidsmiljø
 • effektivisering og rettssikkerhet.

Arbeidet er basert på data fra spørreundersøkelser og telefonintervju til fire ansattegruppene førstelagmenn, jordskiftelagdommere, jordskifteutredere og lagdommere.

Funn
 • De praktiske og administrative forberedelsene i lagmannsretten ble av alle ansett for å være både hensiktsmessig og formålstjenlig.
 • Alle respondentgruppene, så nær som jordskifteutredere, var fornøyd med dialogen med Domstoladministrasjonen før sammenslåingen.
 • Alle opplever at Domstoladministrasjonenvar var sent ute med viktige avklaringer i arbeidsrettslige spørsmål, samt at LOVISA ikke var tilstrekkelig klargjort for jordskiftesaker.
 • Lovens adgang til å fastsette rettens sammensetning jf. Jordskifteloven § 8-7 og domstollovens §12, og praktiseringen av den, oppleves som god av alle og erfaringene er at «blanda lag» i retten gir bedre avgjørelser.
 • Førstelagmenn  og  lagdommere  ønsker  en  mer  presis  formulering  av kompetansehjemmelen.
 • Hvordan  saker  identifiseres  og  kanaliseres  til jordskiftelagdommer varierer mellom de ulike lagmannsrettene.
 • Jordskiftelagdommere og jordskifteutredere opplever at deres kompetanse er kjent og blir benyttet internt i lagmannsretten. Det er mer varierende når det gjelder kompetansen til jordskiftelagdommer.
 • Alle uttrykte at kompetansebehovene ved overgangen til ny ankeordning ble ivaretatt. Jordskiftelagdommer og jordskifteutreder savner en arena for jordskiftefaglig utvikling.
 • Alle  har en forståelse av at lagmannsrettens jobb med å integrere jordskifteoverretten har vært tilfredsstillende.
 • Det er allmenn enighet om at den nye ankeordningen har ført til mer effektive arbeidsprosesser, bedre rettsikkerhet og kvalitet og økt brukervennlighet.

Oppdragsiger har vært Domstoladministrasjonen.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.