Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Evaluering av Kompetanse for framtidens barnehage. Delrapport 2

Rapport 2 i  den flerårige følgeevaluering av den nasjonale strategien «Kompetanse for framtidens barnehage» har de barnehagebaserte kompetanseutviklingstiltakene i fokus. Arbeidet omfatter

  • Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning
  • Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk
  • Barnehagebasert kompetanseutvikling
  • Individuelle tiltak for barne- og ungdomsarbeidere og assistenter
Flere studier

Arbeidet gjør en kvalitetsvurdering av ABLU (arbeidsplass - basert barnehagelærerutdanning) og rapporterer fra deltakerundersøkelse på ABLU og TIB (tilleggsutdanningene i barne - hagepedagogikk), samt presenterer en casestudie fra tre barnehager med ABLU-studenter.

I tillegg ser man nærmere på tiltaket barnehagebasert kompetanseutvikling og fylkesmennenes arbeid med fordeling av individuelle kompetansemidler til barne- og ungdomsarbeidere og assistenter.

Konklusjoner

Den nasjonale strategien for kompetansetiltak i barnehager er godt kjent, og brukes relativt mye, spesielt av kommunale barnehager. Men evalueringen avdekker at noen tiltak ikke er så arbeidsplassbasert som intensjonene tilsier.