Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Evaluering av landbruksutdanningene på videregående nivå og vurderdering av behovet for fagskoler innen landbruket

En analyse av den landbruksrettede utdanningene i den videregående skole og på fagskolenivå