Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Evaluering av Mestring i lag – sammen om rehabilitering

Rapporten omhandler evaluering av prosjektet Mestring i lag – sammen om rehabilitering, som ble gjennomført ved Namdal Rehabilitering i 2011.

Det er gjort helsefaglige vurderinger av gruppeopphold for tre brukergrupper og en vurdering av prosjektgjennomføringen. Evalueringen gir anbefalinger til videre arbeid.