Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Evaluering av NAV Arbeidslivssenters bidrag til måloppnåelse inne delmål 2 og 3 i IA-avtalen

Rapporten  omhandler NAV Arbeidslivssenters bidrag til IA-virksomhetene.

Arbeidet omfatter to studier: en av kontaktpersoner i IA-virksomheter utført av Trøndelag Forskning og Utvikling og en rådgivere og ledere ved NAV Arbeidslivssentre i alle fylker utført av NTNU Samfunnsforskning.

Undersøkelsene viser at NAV Arbeidslivssenter lykkes relativt godt med å hjelpe bedrifter til å legge til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne, slik at de kan stå i jobben sin. Sentrene bør imidlertid bli bedre på å støtte bedriftene i rekruttering av ansatte med nedsatt funksjonsevne, og til å få seniorene til å stå lenger i jobb.

[Rapporten er gitt ut i NTNU Samfunnsforsknings serie.]

Kildehenvisning

Ingebrigtsen, B.A. & Mo, A. (2015). Evaluering av NAV Arbeidslivssenters bidrag til måloppnåelse innen delmål 2 og 3 i IA- avtalen. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning.