Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Evaluering av Newton-rommet i Steinkjer

Rapporten er en evaluering av Newton-rommet i Steinkjer etter to års drift etter at en flyttet fra Vitensenteret/NTE til Steinkjer videregående skole.

 Funn

Alle grunnskolene i Steinkjer er brukere av Newton-rommet. Newton-rommet er etterspurt og det er unisont ønske om at Newton-rommet bør bestå som et realfagstilbud.

Hovedresultatene fra spørreundersøkelsen
 • Skolene bruker mye tid på for- og etterarbeid. Dette begrunnes i at det er viktig for elevenes læringsutbytte.
 • Brukerne er i stor grad fornøyde med opplegget på Newton-rommet.
 • Et antall lærere har ønske om at tilbudet utvides med andre moduler, f.eks. Kjemi og biologi, Litt mer matematikk, Flere fysikkområder, Koding og programmering.
 • Opplegget i Newton-rommet er viktig. For kommunens realfagsatsing og for at elevene når mål i læreplanen.
 • Kommentarer fra respondentene understreker den positive betydningen av Newton-rommet.
  • Skolene har ikke mulighet til verken pedagogisk eller organisatorisk å få til det som Newton-rommet kan dekke av muligheter for å gjøre barn nysgjerrige på realfag.
  • Viktig at satsingen på Newton-rom videreføres og blir en langsiktig satsing som styrker realfagene og elevenes interesse for realfag og naturfaglige problemstillinger.
 • Newton-rommet tvinger seg fram som en mulighet til fagfornyelse, blant annet innen entreprenørskap, samskaping (teamarbeid) og fagfornyelse (praksis). Nye læreplaner aktualiserer derfor Newton-rommet på ulike måter.
Anbefalinger
 • Newton-rommene bør ha en arbeidsgruppe som arbeider med utvikling; både nye prosjekt, men også for å videreutvikle de oppleggene de har.
 • Newton rommet bør være et ressurssenter i kommunen
 • Permanent finansiering er viktig for å skape trygghet for at tiltaket består – og for langsiktig planlegging og utvikling
 • Stillingsressursen er fra høsten av en 80% stilling – burde ha vært en stillingsressurs på 130 – 140%.
Ideer til videreutvikling
 • Tilbud til barnehager, videregående skole, muligheter for mer differensiering
 • Mer bredde i tilbudet av moduler
 • Et fast treffpunkt med besøkslærerne for å styrke samarbeidet og heve kvaliteten på forarbeid, gjennomføring av besøk og etterarbeid.
Metode

Evalueringen er utført på oppdrag fra Steinkjer kommune og er basert på dokumentanalyser, en e-post basert spørreundersøkelse, samtale med/intervju av lærere og observasjon av undervisningen.

Hva er et Newton-konseptet?

Et Newton-rom er et praktisk, spennende innredet, og teknologisk velutstyrt undervisningslokale, med fokus på naturfag, matematikk og teknologi. Det inneholder et spekter av undervisningsutstyr, fra enkelt til avansert. En eller flere Newton-lærere er ansatt, - og har ansvaret for undervisningen. Newton-lærere har ansettelsesforhold i kommune eller fylke.

Undervisningen i Newton-rommet er læreplanbasert og skal ikke være et tillegg til -, men en del av norsk skole. Undervisningen er variert, og har fokus på læring gjennom praktiske aktiviteter. Her kombineres praktisk arbeid med læringssamtaler for å øke læringsutbytte. Newton-lærer har ansvaret for undervisningen, mens klassens faste faglærer er medlærer.

Før undervisningen skjer i Newton-rommet har elevene forberedt seg, og de vil arbeide videre med et etterarbeid når de er tilbake i klasserommet.

Newton-rommene drives av skoleeier (kommuner og fylker) og Newton-lærer er ansatt av skoleeier.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.