Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Evaluering av oppstarten av interkommunal barnevernvakt i Nord-Trøndelag

Dokumentet belyser prosessene fram mot etablering av barnevernvakt, hvilke diskusjoner som ble ført, samt noen resultater og erfaringer fra driften av vakta basert på sju måneders drift.