Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Evaluering av organisasjonsmodell Steinkjer kommune

Evaluering av overgangen fra etatsmodell til 3-nivå-modell i Steinkjer kommune.