Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Evaluering av Røyrvik som tospråklig forvaltningsområde

Rapporten dokumenterer en evaluering av Røyrvik kommue som forvaltningsområde for sørsamisk spåk.

Røyrvik kommune har siden 2013 hatt status som forvaltningsområde for sørsamisk språk. Forvaltningsoppgaven innebærer blant annet å bidra til at den sørsamiske befolkningen bevarer og utvikle sitt språk og blir betjent på sitt språk i kommunal sammenheng.

Evalueringen viser at et er utfordrende ¨være tospråklig forvaltningskommune, og at kommune har et potensial for utvikling og forbedringer på området.

Forslag til tiltak
  • Kommunen må prioriterer det man kan gjøre noe med på kort sikt. Kommunikasjon og informasjon på egne «flater», skilting og en re-organisering av arbeidet trekkes fram.
  • På fagområder som helse, skole og offentlig forvalting er det behov for ansatte som kan snakke og skrive sørsamisk. Her må man arbeide målrettet for å få tak i folk. Gode møteplasser, i vid betydning, må prioriteres.
  • Sørsamiske næringenes betydning settes på dagsorden Reindrift må synliggjøres og anerkjennes mer. Utvikling av de sørsamiske næringsområdene må inkluderes i kommunens utviklingsarbeid i større grad.
Intervju og dokumentanalyser

Evalueringen er gjennomført i peridone i begynnelsen av 2020, og har bestått av dokumentanalyse, intervju med 20 personer og en spørreundersøkelse til befolkningen i Røyrvik.

Samisk språkforvaltningsområde består av 12 kommuner, der samisk er likestilt med majoritetsspråket. I det sørsamiske området er kommunene Hattfjelldal (Nordland), Snåsa (Trøndelag), Røyrvik (Trøndelag) og Røros (Trøndelag) med i ordningen.