Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Evaluering av tiltak i Kompetanseløft trøndersk landbruk

Evaluering av tiltakene mentorordning, kollegalæring og erfaringslæring i Kompetanseløft trøndersk landbruk