Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Evaluering av ungdomssatsingen i Nord-Trøndelag fylkeskommune

Rapporten presenterer resultater fra evaluering av ungdomssatsingen i Nord-Trøndelag i perioden 2008-2012 og belyser gjennom metodisk triangulering hva ungdomssatsingen består av i lys av nasjonale føringer og eksisterende kunnskap, hvordan den er organisert, hvilke mål og strategier som finnes, hvordan arbeidet med ungdoms deltagelse og innflytelse oppleves, samt kommunikasjon og mediebruk i ungdomssatsingen i NTFK.