Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Evaluering og utredning av barnevernvakta i Steinkjer og omegn

Rapporten dokumenterer en evaluerieng av barneversvakta i Innherred og Namdalen. Ordningen omfatter kommunene Flatanger, Fosnes, Grong, Høylandet, Inderøy, Leka, Levanger, Lierne, Namdalseid, Namsos, Namsskogan, Nærøy, Overhalla, Røyrvik, Snåsa, Steinkjer, Verdal, Verran og Vikna - med Steinkjer som vertskommune.

Funn
  • Ordningne funger faglig godt
  • Trenger bredere forankring både politisk og administrativt
  • Sårbar på grunn av små stillinger og lite "mengdetrening"
  • Må styrke organiseringen - blant annet på grunn av nyekrav til barnevernet
Dokumenter, intervju og spørreundersøkelse

Evalueringen er basert på møtereferat, registerdata om bemanning og økonomi og dokumentstudier. Det er foretatt intervju med ledere i barnevernet og ansatte hos fylkesmannen, og gjennomført en spørreundersøkelse til de ansatte i barnevernsvakta