Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Felles interkommunal barnevernvakt i helgene for kommunene i Nord-Trøndelag unntatt Værnesregionen

Utredning av felles interkommunal barnevernvakt i helgene for kommunene i Nord-Trøndelag. Det anbefaler at barnevernvakta i Nord-Trøndelag lokaliseres til ett sted i Nord-Trøndelag, i samarbeider tett med Nord-Trøndelag politidistrikt, og at det administrativt/samarbeidsmessig velges en vertskommuneløsning med Steinkjer kommune som vertskommune.