Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Felles ledelse i tingretter og jordskifteretter. Status og erfaringer 2020

Rapporten dokumenterer en undersøkelse av status og erfaringer når det gjelder felles ledelse i tingretter og jordskifteretter pr. medio 2020.

Felles ledelse

Felles ledelse er i Domstoladministrasjonen en ordning hvor en eller flere tingretter eller jordskifteretter har samme felles leder.

Funn

De største effektene av felles ledelse er økt fleksibilitet og ressursutnyttelse. Ulempene er i hovedsak knytte til leders økte ansvar og mindre tilstedeværelse.

Felles ledelse har satt fart på enkelte forbedringsprosesser i domstolene, og har vært et fundament for å utvikle større likhet i saksbehandlingen mellom domstolene. Lederne mener de arbeider bedre og mer strukturert med personalledelse etter innføring av felles ledelse. De ansatte opplever større avstand til leder.

Gjennomføring

Undersøkelse basere seg på tidligere studier og evalueringer av felles ledelse i Domstoladministrasjonen og en spørreundersøkelse sommeren 2020.