Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Fellesfaglærere og vg1-elevers opplevelse av yrkesretting og relevans i fellesfagene

Notatet bringer resultater fra spørreundersøkelser om yrkesretting og relevans i fellesfagundervisningen, besvart av yrkesfagelever og fellesfaglærere ved 11 videregående skoler i Norge.