Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Filminnspilling Dirk Ohm – lokaløkonomiske effekter, publisitet og bransjebetydning

Dette arbeidet er en analyse av lokaløkonomiske effekter av innspillinger av filmen Dirk Ohm, som foregikk i perioden 5. februar 2013 til 22. mars 2013 i Grong. Filmen her et budsjett på 21,6 millioner kroner. Innspilling av filmen Dirk Ohm har en omsetningseffekt på 4,5 millioner kroner i Trøndelag. Dette utgjør 20 prosent av filmens totalbudsjett. Det er registrert 79 presseoppslag om filmen Dirk Ohm i perioden mars 2011 til oktober 2013. For bransjen er det viktig at lokal filmkunnskap brukes. Nesten 50 posent av ressursene brukt til innspillingen er lokalt kjøpt (når vi ser bort fra skuespillerkostnadene), hovedsakelig produksjonsledelse.