Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Flerdimensjonale, matrisebaserte spørsmål i spørreskjema: Forstår respondentene hva de skal gjøre?

Resultater fra uttesting av en spørreskjemamatrise som ble brukt i datainnhentingen i prosjektet Kompetanseutvikling i barnehagen.