Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Følgeevaluering av Midtre Namdal samkommune. resultater halvvegs i forsøksperioden

I notatet gås det gjennom status for Midtre Namdal samkommune etter vel to år av den fireårige forsøksperioden.