Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Følgeevaluering av Midtre Namdal samkommune. Revidert sluttrapport.

Status for Midtre Namdal samkommune på slutten av den fireårige forsøksperioden