Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Følgeevaluering av strategien Kompetanse for framtidens barnehage. Delrapport 1: Implementering av strategien.

Delrapport 1 i følgeevalueringen av strategien Kompetanse for framtidens barnehage ser på hvordan strategien er implementert i barnehagesektoren og hvordan studenter på ABLU (Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning) og TIB (Tilleggsutdanning for barnehagepedagogikk) vurdere studietilbudene de deltar på.

Referanse:

Haugset, A.S., Osmundsen, T., Caspersen, J., Haugum, M. og Ljunggren, B. 2016. Følgeevaluering av strategien Kompetanse for framtidens barnehage. Delrapport 1: Implementering av strategien. TFoU-rapport 2016:9. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS.