Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Følgeevaluering av Kompetanse for fremtidens barnehage Delrapport 3

Delrapport 3 fra evalueringen av Kompetanse for fremtidens barnehage omfatter:

  • en kvalitetsvurdering av Fagskoletilbudet i oppvekstfag for barnehageansatte
  • resultatene fra deltakerundersøkelser blant studenter ved fagskoleutdanning
  • resultatene fra deltakerundersøkelserblant studenter på arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning.
  • presenterer en casestudie i kompetansenettverk og tilhørende barnehager med barnehagebasert kompetanseutviklingstiltak
  • belyser fylkesmennenes arbeid med å forvalte tilretteleggingsmidler for lokal prioritering.