Tilbake icon-publications-white.png Publikasjoner

Førjulsmartnan Lierne 2011. Kjøpsatferd og lokaløkonomiske effekter

I forbindelse med Føjulsmartnan 2011 i Lierne ble det gjort en publikumsundersøkelse for å kartlegge kjøpsatferd blant de besøkende. Formålet har vært å få signaler på eventuelle forbedringer og justeringer av arrangementet og gjøre en lokaløkonomisk analyse av Førjulsmartnan.